HomeTeknik destekSitedeki teknik hatalar (bug) Koleksiyonun %100’ünden fazlas?na sahibim! Teknik bir hata tespit ettim!

3.1. Koleksiyonun %100’ünden fazlas?na sahibim! Teknik bir hata tespit ettim!

Bu bir teknik hata de?il. Tüm oyuncular?n koleksiyonun %100’üne eri?mesi için, sadece müsait olan karakterler bu %100 içinde say?lmaktad?rlar. Koleksiyon kartlar?n? biriktirdiysen, %100’ü geçebilirsin!

This page was: Helpful | Not Helpful