HomeTeknik destekSitedeki teknik hatalar (bug) Oyun oynarken teknik bir hata olu?tu, ne yapabilirim?

3.2. Oyun oynarken teknik bir hata olu?tu, ne yapabilirim?

Bu bilgileri incelememiz için daha fazla ö?eye ihtiyac?m?z var:

- Ar?zan?n ekran görüntüsü,
- Oynanan kartlar, oyun s?ras? ve her kart üzerindeki Pillz say?s?,
- Ar?zan?n meydana geldi?i salon,
- Dövü? geçmi?inin ekran görüntüsü.

Böylece bildirilen teknik sorunu tam olarak tespit edebiliriz.

This page was: Helpful | Not Helpful