HomeTeknik destekSitedeki teknik hatalar (bug) Komple teknik çözüm

3.4. Komple teknik çözüm

Problemin kayna?? ?unlar olabilir:

1. ?nternet gezginin aç?lan pencereleri kabul etmiyor.
?nternet gezginini www.urban-rivals.com sayfas?ndan gelen aç?l?r pencereleri kabul edecek ?ekilde ayarlayabilirsin.

?nternet Explorer (son sürümü) gezgininin aç?l?r pencereleri kabul etmesini sa?lamak için Ayarlar > Pop-ups’lar?n engellenmesi > pop-ups engelleme ayarlar? üzerine t?kla.

Ayn? ?ekilde, Firefox’un aç?l?r pencerelere izin vermesini sa?lamak için de ayarlar > Tercihler > ?çerik > ?stisnalar’? seç ve belirtilen kutucu?a sitemizin pop-ups’lar?n? kabul etmesi için “www.urban-rivals.com” yaz.

2. Adobe Flash Player’?n son sürümünü güncellemedin.
Bu durumda Flash Player’?n son sürümünü bilgisayar?na indir ve yerle?tir. Bu i?lemi örne?in ?u adresten gerçekle?tirebilirsin: http://www.softonic.com/s/flsh-player

3. Ebeveyn denetimi sitemizin baz? ö?elerini engellemek üzere ayarlanm??t?r.
Baz? resimlerin veya kredi sat?n alma sayfalar?n?n bu nedenden engellenmi? olmalar? mümkündür.

E?er yeti?kin bir oyuncuysan internet gezgininin veya bilgisayar?n?n ebeveyn denetim program?n? do?ru bir ?ekilde ayarlayabilirsin.

E?er re?it de?ilsen ebeveynlerinden seninle birlikte kendilerine en uygun ayarlar? seçmelerini isteyebilirsin.

4. Antivirüs program?n veya ?nternet güvenlik sistemin sitemizin baz? ö?elerini engelliyor.
Birçok antivirüs program? e?er düzgün ayarlanmam??lar ise sayfam?zdan aktar?lan verileri engelliyor. En fazla sorun olu?turan antivirüs sistemleri Norton ve Kaspersky.

Sorununu çözmek için antivirüs program?n? gerekti?i gibi ayarla.

E?er tüm bu i?lemleri gerçekle?tirdikten sonra da sorun devam ediyorsa bizimle temas kurmaktan çekinme.

This page was: Helpful | Not Helpful