HomeTeknik destekSitedeki teknik hatalar (bug) Sitenin ba?ka bir bölümünde bir teknik hata meydana geldi, ne yapmal?y?m?

3.3. Sitenin ba?ka bir bölümünde bir teknik hata meydana geldi, ne yapmal?y?m?

Bu bilgileri incelememiz için daha fazla ö?eye ihtiyac?m?z var:


- Ar?zan?n ekran görüntüsü,
- Normalde sana tahsis edilmi? olmas? gereken kazançlar?n ekran görüntüsü (Kate’in MP’si, genel klasman, vs),
- Ar?zan?n meydana geldi?i salon,
- Dövü? geçmi?inin ekran görüntüsü.

Böylece bildirdi?in teknik sorunu tam olarak tespit edebiliriz.

This page was: Helpful | Not Helpful