HomeTeknik destekAyarlar ID Player nedir?

1.3. ID Player nedir?

Oyuncu ID’si bir oyuncunun kimlik tespit numaras?d?r.
Bu numaray? profil sayfan?n alt?nda bulunan “playerID” sekmesinde bulabilirsin.
Bu numara, ayn? zamanda, sana ait olmayan her profilin üzerinde bulunan, ba?ka bir oyuncunun URL’inin sonundaki numaraya tekabül eder.

This page was: Helpful | Not Helpful