HomeTeknik destekAyarlar Urban Rivals oyununu oynamam için bilgisayar?m?n sahip olmas? gereken ayarlar nelerdir?

1.1. Urban Rivals oyununu oynamam için bilgisayar?m?n sahip olmas? gereken ayarlar nelerdir?

Urban Rivals’ta oyun oynayabilmek için, bilgisayar?nda güncel bir ?nternet gezgininin ve Adobe Flash Player uygulamas?n?n olmas? gerekmektedir. 


 


Optimal bir i?leyi? için Mozilla Firefox ve Google Chrome’u tavsiye ediyoruz. 


 


Bilgisayar?n?n minimum konfigürasyonu ?u ?ekilde olmal?d?r: 512 Mb RAM belle?i, Pentium III veya üzeri, Adobe Flash Player, güncel bir ?nternet gezgini ve yüksek debili bir ?nternet ba?lant?s?.

This page was: Helpful | Not Helpful