HomeKomunitaTým Kdo je to administrátor?

8.1. Kdo je to administrátor?

Administrátor je jeden z odpov?dných pracovník? Urban-Rivals. Pracuje pro hru, dohlíží na dodržování pravidel všemi zaregistrovanými hrá?i a podílí se na vývoji hry.

This page was: Helpful | Not Helpful